Warunki udziału w konkursie Miss Mazowsza 2017.

Kandydatki zgłaszające się do konkursu Miss Mazowsza 2017 muszą posiadać obywatelstwo polskie, być bezdzietnymi pannami w wieku 18-28 lat, mogą zgłaszać się z terenu całej Polski lecz muszą udowodnić związek z Mazowszem np. że się uczą, pracują, mają powiązania rodzinne itp., posiadać nieposzlakowaną opinię, nie posiadać widocznych tatuaży, nie uczestniczyć w poprzednich edycjach Konkursu na etapie finałowym oraz w chwili przystąpienia do Konkursu Miss Mazowsza 2017 muszą ukończyć 18. rok życia oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku nie mogą ukończyć 28. roku życia.

Zgłoś się 🙂

Jeśli potencjalna kandydatka nie zgłosiła się poprzez www.missmazowsza.pl może bezpośrednio przyjechać na casting eliminacyjny bez zgłoszenia internetowego.  Planowany termin castingów to połowa maja 2017 zaś finału Miss Mazowsza 2017 to 2 czerwca 2017 zaś zgrupowanie finałowej grupy to 30 maj 2017-1 czerwiec 2017 więc potencjalne finalistki powinny brać powyższe daty pod uwagę i przybyć na zgrupowanie (daty mogą ulec zmianie).