To jest wiadomość tekstowa. Kliknij przycisk Edytuj aby zmienić ten tekst.ZdjęciaOŚWIADCZENIE KANDYDATKI

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Miss Mazowsza 2017, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i że zostałam poinformowana, iż administratorem danych osobowych jest organizator Miss Mazowsza oraz mam prawo wglądu do swoich danych osobowych zebranych przez administratora i prawo do ich poprawiania, a także uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz organizatora Miss Mazowsza 2017.

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na opublikowanie informacji podanych w formularzu zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którego treścią się zapoznałam.

3. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku dla celów niniejszego konkursu zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Oświadczam, iż podane w formularzu dane co do daty urodzenia, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania są prawdziwe, i wyrażam zgodę na wylegitymowanie mnie przez Komisję Konkursową w przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości podanych informacji